Inschrijven:
  • via het online INSCHRIJVINGSFORMULIER  vanaf 3 juni 2019 tot 3 juli 2019 en nadien terug vanaf 24 augustus 2019
  • telefonisch 016/58.43.96 van maandag t.e.m. donderdag van 8u30 tot 12u00 en van 12u45 tot 16u30
  • op het secretariaat, Mechelsestraat 70, 3000 Leuven van maandag tem donderdag van 8u30 tot 12u00 en van 12u45 tot 16u30 
 • Rekeningnummer: BE02 3101 0067 1740 met mededeling: Naam & voornaam cursist

Beschik je niet over de Belgische nationaliteit ? Bezorg ons dan een kopij (of scan) van je bewijs van wettig verblijf/identiteitskaart (beide zijden).

Dit kan via mail naar veroniquebillon@cvo-svv-brabant.be , per post of persoonlijk bezorgen.

Door in te schrijven verklaar je je akkoord met het centrumreglement.

Het centrumreglement ligt ter inzage op de lesplaats of je kan het hier raadplegen.

Je kan een persoonlijk exemplaar aanvragen op ons secretariaat.

Voorwaarden:

Iedereen die voldaan heeft aan de voltijdse leerplicht (16jaar) kan inschrijven.

Vanaf 1 september 2011 moeten cursisten die voldaan hebben aan de leerplicht (18jaar) bij inschrijving het bewijs leveren dat ze beschikken over de Belgische nationaliteit of dat ze voldoen aan de bepalingen van het wettige verblijf.

Uw inschrijving is pas definitief nadat aan alle volgende inschrijvingsvoorwaarden werd voldaan:

U heeft het inschrijvingsformulier ingevuld en ondertekend.

U heeft afhankelijk van uw situatie (zie verder)

 • het volledige inschrijvingsgeld betaald of
 • het verminderd inschrijvingsgeld betaald en een geldig en recent officieel attest voor deze vrijstelling ingediend of
 • een geldig en recent officieel attest ingediend voor de volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld bij niet tijdige betaling – dat is binnen een termijn van 10 werkdagen na inschrijving – kan u de toegang tot de les ontzegd worden. Elke eventuele door de cursist gewenste wijziging van de klas of locatie is slechts mogelijk na gunstig advies van zowel de betrokken leerkracht als de directie. 
Maximaal aantal inschrijvingen:
  • ongeveer 14 cursisten per klas
 • het maximumaantal inschrijvingen per klas kan verschillen van vestigingsplaats tot vestigingsplaats, dit is afhankelijk van de grootte van het leslokaal