Je hebt een goede kennis nodig. 

◙○○○ : geen voorkennis nodig
◙◙○○ : basiskennis nodig
◙◙◙○ : goede kennis nodig
◙◙◙◙ : uitgebreide kennis nodig

Je dient eerst de vorige modules van maatwerk patronen te doorlopen voor je met deze kan starten.

Lestijden: 160
Geen vrijstelling : € 240
Gedeeltelijke vrijstelling : € 48
Volledige vrijstelling : € 0
Bijkomende kostenraming :

  • Syllabus : prijs afhankelijk van gekozen module ( raming : 7€ à 10€ )
  • Bijkomende kosten voor materialen zijn afhankelijk van het werkstuk en je persoonlijke keuze
  • 1 € per schooljaar voor gebruik van fotokopiën (afhankelijk van extra gebruik kan er in de loop van het schooljaar nog een kleine bijdrage gevraagd worden)
– schrijfgerief
– een notitieschrift
– een meetlat
– een lintmeter
– een schaar
– een bobijntje stikzijde (om het even welke kleur)
– een restje stof of eventueel een stuk baalkatoen
HIER inschrijven.
Na het doorlopen van een module, krijg je een deelcertificaat. Na het doorlopen van een volledige opleiding krijg je een attest van je opleiding.

In de module ‘Maatwerk patronen ontwerp en modelrealisaties worden de kennis en vaardigheden om eigen ontwerpen te realiseren, aangeleerd en bijgestuurd. 

We streven in deze module naar creativiteit en zelfstandigheid.

Al de vorige modules van maatwerk damespatronen dienen eerst doorlopen te worden voor men kan inschrijven voor deze module.

 

 

Waar
Dag
Uur
Start
Einde
VOLZET