Je hebt een goede basiskennis nodig. 

◙○○○ : geen voorkennis nodig
◙◙○○ : basiskennis nodig
◙◙◙○ : goede kennis nodig
◙◙◙◙ : uitgebreide kennis nodig

Lestijden: 160
Geen vrijstelling : € 240
Gedeeltelijke vrijstelling : € 48
Volledige vrijstelling : € 0
Bijkomende kostenraming :

  • Syllabus : prijs afhankelijk van gekozen module (raming : 6€ à 9€)
  • Bijkomende kosten voor materialen zijn afhankelijk van het werkstuk en je persoonlijke keuze
  • 1 € per schooljaar voor gebruik van fotokopiën (afhankelijk van extra gebruik kan er in de loop van het schooljaar nog een kleine bijdrage gevraagd worden)
– schrijfgerief
– een notitieschrift
– een meetlat
– een lintmeter
– een schaar
– een bobijntje stikzijde (om het even welke kleur)
– een restje stof of eventueel een stuk baalkatoen
HIER inschrijven.
Na het doorlopen van een module, krijg je een deelcertificaat. Na het doorlopen van een volledige opleiding krijg je een attest van je opleiding.

In de module ‘Maatwerk patronen ‘tailleur/mantel’ worden de kennis en vaardigheden om een maatwerk patroon met opgenomen lichaamsmaten te tekenen aangeleerd en bijgestuurd.

Technieken voor verbetering van moeilijke pasfouten worden ingeoefend. Tijdens de opleiding wordt er gestreefd naar inzicht en zelfstandig werken.

Patroontekenen:

– Prototype basiscorsages tailleur
– Modelinterpretatie tailleur
– Tailleur
– Prototype basiscorsages mantel
– Modelinterpretatie mantel
– Mantel

 

Waar
Dag
Uur
Start
Einde
Aarschot
Dinsdag
8.15 – 11.45
5-9-17
26-6-18
Leuven
Maandag
12.45 – 16.20
4-9-17
25-6-18