De Centra voor Volwassenenonderwijs van VIVA – die een provinciale werking kennen – bieden diverse opleidingen aan, verspreid over tal van vestigingsplaatsen in de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen. Ze streven er naar om elke volwassen cursist op een kwaliteitsvolle manier te begeleiden naar de certificering van zijn opleiding.

Centraal in ons CVO staat de cursist die vanuit een professionele, maatschappelijke of persoonlijke nood een opleidingsbehoefte wenst te vervullen, in het kader van levenslang en levensbreed leren.

Laagdrempeligheid, persoonlijke ontwikkeling en creatieve ontplooiing zijn sleutelbegrippen in het leerproces dat op deskundige en enthousiaste wijze wordt aangeboden door pedagogisch onderlegde leerkrachten.

Als centra die gespecialiseerd zijn in praktijkgerichte opleidingen binnen de studiegebieden huishoudelijk onderwijs en mode streven we naar een uniek evenwicht tussen klassikale en geïndividualiseerde begeleiding.

Als toekomstgerichte opleidingscentra kiezen we voor de uitbreiding van ons opleidingsaanbod en staan we open voor samenwerkingsverbanden met diverse partners.